Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Memur alımı yapacak. Bakanlık tarafından yayımlanmış olan ilana göre Büro memuru Alımları 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında sözleşmeli olarak Büro memuru Alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak olup sınav detayları ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine farklı illerde olmak üzere 19 kişilik boş kadro ile Adliyelerde görevlendirmek üzere Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi)  alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü  Büro Memuru alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" şartları aranacak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
  • Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
  • Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü Büro Memuru alımı başvuruları 23 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece e-Devlet aracılığı ile İnternet ortamında gerçekleştireceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim