Adalet Bakanlığı Personel Alımı ilanı yayımlandı. Bakanlığın resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 5 bin kişilik kadro ile Kamu Personeli Alımı yapılacak. Alımlar KPSS Siz Personel Alımı kapsamında yapılacak.

Bakanlık bünyesine 2021 yılı için 09 Mayıs 2021 tarihinde yapacağı “2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” ile Uzlaştırmacı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Tam ehliyetli olmak,
  • Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
  • Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
  • Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
  • Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Adalet Bakanlığı bügün itibari ile resmi internet adresi üzerinde yayımladığı ilana göre 5 bin Uzlaştırıcı alımı başvuru süreci 08 Şubat 2021 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 18 Şubat 2021 tarihi saat 23:59 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını İnternet ortamında gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden İstenen evrakı aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir.

BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.

3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.

4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim