Adalet Bakanlığı memur alımı için başvuru ekranı açıldı. Az Önce gelen duyuru ile Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 500 kişilik kadro ile İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak. Alımlar yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile belirlenecektir. 

Başvuru süreci başlamış olan ilan için adaylar başvurularını ÖSYM aracılığı ile gerçekleştirecekler.

Açıktan veya Naklen 500 Memur Alınacak!

ÖSYM'den gelmiş olan duyuru ile Adalet Bakanlığı 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. Bu kapsamda adayların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Süreci Başladı!

Adalet Bakanlığı 500 icra Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı için başvurular 10 Kasım 2022 tarihi ile başladı. En geç 16 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru alınacaktır. Normal tarihler içerisinde başvuru yapmamış olan adaylar geç Başvuru günü de başvuru yapabilecek. Geç başvuru günü ise 24 Kasım 2022 tarihi olarak bildirilmiştir.

Başvurular sadece Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı başvuru sistemi üzerinden https://ais.osym.gov.tr yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak, d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

ÖSYM Başvuru Duyurusu: 

2022-İcra/2 Sınavı Başvurularının Alınması 

2022 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra/2), 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınav başvuruları, 10 – 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan saat 11.30'dan itibaren  yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İcra/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-İcra/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

öz konusu olan İcre Müdür ve İcra Müdür yardımcısı alımı ilanına başvuru için 300 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

Geç başvuru günü başvuru yapacak adaylar isse 450 TL ücret ödeyeceklerdir.

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim