Adalet Bakanlığı 2021 yılı memur alımları yapılıyor. Adalet Bakanlığı alımları için yayımlanan ilanlara göre 13 bin 202 kamu personeli alımı yapılacak. Adayların uzun süredir beklediği duyuru Şubat ayında yayımlanarak başvuru sürec, başladı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı 13 bin 2020 kişilik kadro için 700 kontenjanı mübaşir adaylarına ayırdı. Bu kapsamda İşin Olsa ekibi olarak sizlere Mübaşir alımı hakkında detayları aktaracağız.

700 MÜBAŞİR ALIMI YAPILACAK!

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye geneli farklı illerden olmak üzere 700 Mübaşir alımı yapılacak. Lise Mezunu Mübaşir alımı yapılacak şehirler ve kontenjan dağılımı şöyledir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, mübaşir için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURULAR:

Mübaşir Alımı için adaylar başvurularına 23 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Editör: TE Bilisim