Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. Bakanlıktan 6 Nisan 2022 tarihli gelmiş olan duyuruya göre 200 Sözleşmeli perosnel alımı için sınav sonuçları açıklandı. Bakanlık 13 - 27 Aralık 2021 tarihlerinde adaylardan başvuru almıştı. Sonrasında sonuçları açıklayan ve sınava yüzlerce aday katılarak sonuç beklemeye başladılar.

Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı!

Bakanlık Pedagog, Sosyal Çalışmacı ve Psikolog alımı için adayları,

  • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
  • Genel kültür 20,
  • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

konularından07/02/2022-22/02/2022 tarihleri arasında psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı için yapılan sözlü sınav gerçekleştirilmişti.

Söz konusu sözlü sınav sonuçları ise 6 Nisan 2022 tarihinde açıklandı. Sözlü sınav sonuçları sadece T.C. kimlik numarası ile sorgulanacaktır.

Belge Teslimi Tarihi ve Belgeler Duyuruldu!

Sözlü sınavda başarılı olan adaylarİstenilen belgelerin 22 Nisan 2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Belge tesliminden sadece adaylar sorumludur. Eksik belge veya zamansız belge teslimi yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.,

Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar isere’senboş kalanmahallere yerleştirilecektir.

Adaylardan istenilen belgeler;

1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,

2) Mal bildirimi,

3) Bilgi formu,

4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),

6) KPSS sonuç belgesi,

7) Sağlık beyanı,

8) Etik sözleşmesi,

9)Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,

10) Özgeçmiş,

11) Tercih dilekçesi,

SONUÇ SORGULAMA EKRANI