Adalet Bakanlığı 2020 yılı için bünyesindeki eksikliğini gidermek için Bakandan açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından bayramdan önce 2020 yılı için memur personel alımı duyurusu geldi. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı için 1100 İcra Müdür Yardımcısı alımı yapılacağı bildirdi. Adaylara verilen müjde için başvuru şartları ve sınav tarihlerini sizlerle paylaşıyoruz.

SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2020 yılı icra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı için yazılı sınav 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav Ankara'da yapılacak. Ayrıca yazılı sınav Ölçme, Sçeme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar sınavlara 10:15 itibari ile başlayacak olup İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı sınavı 90 dakika sürmektedir.

İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada başvuru tarihleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak geçmiş yıllarda yayımlanan ilanlara baktığımızda başvurular Kasım ayı içerisinde alınıyor. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) gerçekleştirmeleri gereklidir.

İLAN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ GELDİĞİNDE HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEYİ UNUTMAYINIZ.