AÇSHB Psikolog Alımı Yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresi üzerinde yayımladığı ilana göre taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesi kapsamında 230 kişilik boşluk ile Psikolog Alımı yapılacak. Alımlar sözlü sınav ile yapılacak. Aynı zamanda farklı şehirlerde personel alımı yapılacak olup Psikolog alımı detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Psikolog Kadro Bilgisi:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplamda 230 kişilik kadro ile Psikolog alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar Erkek kadın adaylar içerisinden yapılacak. Söz konusu Psikolog alımı için 128 Erkek Kadın ve 102 Sadece Kadın Psikolog alımı yapılacak Ayrıca psikolog alımları Türkiye genelinde farklı illerde yapılacak.

Kimler Psikolog Alımı İlanına Başvuru Yapabilir?

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
  • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Psikolog Özel Başvuru Şartları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikolog alımları için Kadın Erkek alım yapılacak. Psikolog alımları için adayların Psikoloji lisans programından mezun olmaları ve 2020 yılı için yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Aynı zamanda 102 kişilik Kadın Psikolog alımları için sadece Kadın olmak gerekiyor.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Aile Bakanlığı 2020 yılı Psikolog alımları için başvurular başladı ve en geç 19 kasım 2020 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresi olan (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda yapacaklardır.

BAŞVURU YAPACAK KADIN ERKEK PSİKOLOG ADAYLARI BURADA. SENDE KATIL

İLANIN DETAYLARI BURADA