Zabıta Memuru alımı başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Memur alımı ilanına göre Saçak Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu ile 48. maddesindeki şartlar dahilince Ön Lisans mezunu KPSS Puanı ile memur alımı yapılacak. Söz konusu Belediye memur alımı için başvuru süreci başlamış olup sadece belirtilen nitelikleri sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Süreci Başladı!

Belediyenin memur alımı başvurusu Bugün 27 Nisan 2022 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 29 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar belirtilen niteliklerin sağlanıyor olması ile istenen belgeleri ve Belediye resmi internet adresinden temin edilecek başvuru formu ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediye Zabıta Memuru alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Öte yandan Özel Olarak ise;

2020 yılı KPSS'den en az 55 Puan Almış olmak, Daha önce görev yapılan kamu kurum veya kuruluşlardan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, Erkek adaylar için en az 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak ve En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.

İLANIN TAM METNİ