10 Eylül 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre 4 farklı belediye memur alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre farklı kadrolarda ve niteliklerde alım yapılacak. Buna göre İşin Olsa ekibi olarak sizlere ilanlar hakkında detayları haberimizde aktaracağız.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER:

Bugün itibari ile gelen ilanlara göre, Hafik Belediyesi, Cüngüş Belediyesi, Düzce Belediyesi ve Serban Belediyesi bünyesine memur alımı yapacak. Alımlar, İtfaiye eri, Muhasebeci, Düz Memur ve Veri Hazırlama ve Kotrol İşletmeni alınacak.

KADRO DAĞILIMI:

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığı:

Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığı:

Düzce Belediye Başkanlığı:

Afyonkarahisar İli Serban Belediye Başkanlığı:

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURULAR:

Söz konusu belediyelere memur alımı başvuruları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Adaylar başvurularını sadece istenene belgeler ile birlikte ilgili belediyelerin Yazı İşleri Müdürlüklerine gerçekleştirmeleri gereklidiri. Belediye ilanları hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Diyarbakır İli Çüngüş Belediye Başkanlığından

Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından

Düzce Belediye Başkanlığından

Afyonkarahisar İli Serban Belediye Başkanlığından