Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşuna atama yapıldı. Söz konusu kararara göre ataması yapılan kurumları sizlerle aşağıda paylaşıyoruz.

Hangi Kuruma Atama Yapıldı?

İletişim Başkanlığı,

Adli Tıp Kurumu,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Çaışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Avrupa Birliği Başkanlığı,

Türkiye Elektrik İletim A.Ş,

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,

Sermaye Piyasası Kurulu,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Türkiye Taş Kömürü Kurumu,

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş,

Eti Maden İşketmeleri,

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,

Toprak Mahsulleri Ofisi,

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş,

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu,

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Vakıflar genel Müdürlüğü,

Milli Eğitim Bakanlığı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,

Ulaştırma ve Alr Yapı Bakanlığı,

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Yüksek EĞitim Kurulu,

İstanbul Gedik Üniversitesi,

31 Ekim 2022 Yapılan Atamalar:

Resmi Gazetenin 31999 sayılı gazetesşne göre farklı isimlr atanmış olup aşağıdaki bağlantı sayesinde atanan isimlere ulaşabilirsiniz.

31 EKİM ATAMA KARARI BURADA

Editör: TE Bilisim