Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan son açıklamalarda ihtiyaç duyulan zabıta memurluğu için alım sürecinin başlayacağı belirtildi. Bu doğrultuda alımların kaç kişi olacağı ve dereceleri gibi tüm detaylar belirtilirken alımların KPSSP3 ve KPSSP93 puanlarına göre yapılacağı belirtildi. Bu nedenle başvuru yapmak isteyenler ile ilgili KPSS puan türünden taban puanın alması gereken alımlarda, erkek ve kadın olarak herhangi bir ayrım yapılmadı.

25 Zabıta memuru dereceleri ne olacak?

Açıklamalara göre zabıta memuru olarak 9. dereceden 10 kişi, 10 dereceden ise 15 kişi alınacak. 2 kadro içinde en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekirken herhangi bir lisans programından mezun olunması yeterli. Bu nedenle başvuru yapacak olan adayların özellikle bu iki kritere ve mevcut puan barajına dikkat etmese gerekli. Genel şartları ise şöyle;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı

Başvuru sürecinin ardından yapılacak sözlü sınav ile birlikte alım yapılacak kişiler belirlenecek. Başvuru yapmak isteyenlerin 15 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında saat 09.00 ile 16.30 arasında başvuru belgelerini Selçuklu Belediyesi'nin zabıta müdürlüğüne şahsen teslim etmesi gerekiyor. Yapılacak başvurular arasından şartlara uyan kişiler, sözlü sınav sonrasında puan sıralaması yöntemi ile alınacak.