Gelişen teknoloji ve endüstrileşme ile birlikte teknik bilgiye sahip profesyonellere olan ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda, teknik alanlarda çalışan teknisyen ve teknikerler, birçok sektörde önemli roller üstlenmektedir. Ancak, bu meslek grupları arasında maaş skalası ve beklentilerde farklılıklar görülmektedir.

Teknisyen ve Tekniker Nedir?

İki meslek grubu da genellikle benzer yeteneklere ve bilgiye sahiptir, ancak görev ve sorumluluklarında bazı farklılıklar bulunmaktadır.

  • Teknisyen: Genellikle daha düşük seviyeli teknik işlerde çalışan profesyonellerdir. Teknisyenler, eğitimli oldukları bir alanda belirli görevleri yerine getirirler, ancak genellikle daha düşük seviyede kararlar alırlar.

  • Tekniker: Teknisyenlere kıyasla daha fazla eğitim almış ve genellikle daha karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Teknikerler genellikle daha fazla sorumluluk taşırlar ve karar alma yetenekleri daha gelişmiştir.

Kimler Teknisyen ve Tekniker Olabilir?

Kamuda görev yapacak olan Teknisyen ve Teknikerler 657 Sayıl ıdevlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Buna göre Teknisyen için P94 ve Tekniker için P93 puan türünden en az 50 puen almış olmak şartları aranacak.

2023 Yılı Teknisyen ve Tekniker Maaşları

Türkiye'de teknisyen ve tekniker maaşları, yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Örneğin, bir endüstriyel otomasyon teknikerinin maaşı, bir elektrik teknisyeninkinden farklı olabilir.

2023 yılında kamuda teknisyen ve teknikerolarak görev yapan birçok kişi olmakla birlikte geçtiğimiz haftalarda kamu çalışanlarına enflasyon farkı ve zam sonucunda maaşlarda zam yapılacağı açıklandı. Bu noktada Temmuz 2023’de zamlı maaşlar ödenmiş olup bu doğrultuda personelin güncel maaşları haberimizin devamında yer almaktadır.

Teknisyen ve Tekniker Maaşlar Arasındaki Farklar

Teknisyen ve tekniker maaşları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, teknikerler genellikle daha yüksek maaş alabilirler. İşte bu farka etki eden bazı faktörler:

  1. Eğitim Seviyesi: Teknikerler genellikle daha fazla eğitim almışlardır ve bu nedenle daha yüksek maaş talep edebilirler.

  2. Sorumluluk Düzeyi: Teknisyenler genellikle daha düşük seviyede sorumluluk taşırlar, bu da maaşlarını etkiler. Teknikerler, genellikle daha karmaşık görevleri üstlendikleri için daha yüksek ücret alabilirler.

  3. Deneyim: Her iki meslek de deneyimle birlikte gelir. Daha deneyimli teknisyenler ve teknikerler genellikle daha yüksek maaş alabilirler.

  4. Sektör: Çalışılan sektör de maaşları etkiler. Örneğin, bir endüstriyel teknikerin maaşı, bir bilgisayar teknisyeninkinden farklı olabilir.

  5. Coğrafi Konum: Maaşlar genellikle coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösterir. Büyük şehirlerde yaşam maliyeti daha yüksek olduğu için maaşlar da genellikle daha yüksektir.

Derece ve Hizmet Yılına Göre 2023 Teknisyen Maaşları

Son zamanlarda yapılan açıklamalara göre ve Enflasyon oranlarına göre Teknisyen maaşları belli oldu. Kamu ve Özel de hizmet vermekte olan Teknisyenlerin maaşları açıklandı. Deneyim süresi 5 yıldan az olan Teknisyen maaşları 14.200 TL almaktadır.

Buna göre,

Özel de görev yapan teknisyen maaşları ise 15.300 TL civarındadır.

Üniversite Sözleşmeli Teknisyen Maaşı: 12.034,99 TL

2023 Tekniker Maaşları

Kamuya ve Özele alım yapan kurumların yaptıkları açıklamalara göre 2023 yılı Tekniker maaşları belli oldu. Bu doğrultuda.

Kamuda hizmet ve dereceye gire hizmet veren tekniker adayları ortalama olarak 25,999.85 TL Maaş almaktadır.

Üniversite Tekniker Maaşları: 14.470,30 - TL

2024 Yılı Kamuda Teknisyen ve Tekniker Maaşları Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de teknisyen ve tekniker maaşları, yukarıda belirtilen faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Örneğin, bir endüstriyel otomasyon teknikerinin maaşı, bir elektrik teknisyeninkinden farklı olabilir.

Ancak genel olarak konuşmak gerekirse, Türkiye'de tekniker maaşları genellikle teknisyen maaşlarından biraz daha yüksektir. Ancak bu durum sektöre, deneyime ve eğitim düzeyine göre büyük değişiklik gösterebilir.

Maaşlar Ocak 2024 tarihi ile belirlenecek. Ortalama Teknisyen Maaşları 26 Bin TL olarak bekleniyor.

Tekniker veya Teknisyen Olmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Kamuda teknikerlik yapmak için adayların öncelikle KPSS'ye girmiş olması gereklidir. Buna göre 2023 yılında yapılan KPSS'den P93 veya P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Tüm Güncel Tekniker Alımı İlanları Burada

Tüm Güncel Teknisyen Alımı İlanları Burada

Üniversiteler Personel Alımı Falliyetlerine Devam Ediyor!

Kamu Üniversiteleri bünyelerindeki eksikliği gidermek üzere yayımladıkları ilanlar ile Kamuya çok sayıda Tekniker Alımı ve Teknisyen alımlarına devam etmektedirler. Yuakarıdaki bağlantılardan ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.