Kamuya tercih kılavzu ile 2140 Memur Alımı yapılacak. ÖSYM aracılığı ile yayımlanan 2021 EKPSS ile kamuya farklı kurumlar ve kadrolarda Memur Perosnel alımı yapılacak. tercihler 13 Kasım 2021 tarihi ile başlamıştı ve artık sona eriyor. KPSS 2021 ile yapılan tercihlerde yer alan kadrolar ve kurumları İşin Olsa ekibi olarak sizler için derledik. Peki 2021 yılı EKPSS ile hangi kurum hangi mezuniyette alım yapacak? Hangi kadrolarda Memur Personel alımları yapılacak. Tercih Kılavuzu ile Engelli Memur Alımı Şartları nedir?

2021 EKPSS ile,

 • İlkokul Mezunu: 135 kişi,
 • Lise Mezunu: 540 kişi,
 • Ön Lisans Mezunu: 726 kişi,
 • Lisans Mezunu: 739 kişi,

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

KPSS Detayı Nedir?

Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS’ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir.

HANGİ KURUM ALIM YAPIYOR!

 • AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI- İlkokul: 25, Lise: 15, Ön Lisans:, Lisans: 11
 • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Lisans: 110
 • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - İlkokul: 4, Lise: 13, Ön Lisans: 4, Lisans: 29
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI - Lise: 5, Ön Lisans: 17, Lisans: 20
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - Lise: 35
 • ÜNİVERSİTELER - İlkokul: 3, Lise: 22, Ön Lisans: 55, Lisans:  45
 • TİCARET BAKANLIĞI - Lise: 35, Lisans: 42
 • TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Lise: 1, Ön Lisans: 19
 • BELEDİYELER - Lisans: 12, Ön Lisans: 7
 • DANIŞTAY BAŞKANLIĞI - İlkokul: 1, Ön Lisans: 1
 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI - Lise: 1
 • DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Ön Lisans: 1 , Lisans: 1
 • DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Ön Lisans: 1, Lisans : 1
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - Ön Lisans: 37, Lisans: 17
 • KAMU İHALE KURUMU - Ön Lisans: 1, Lisans: 1
 • NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU - Ön Lisans: 1 , Lisans: 3
 • TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Ön Lisans: 1 , Lisans: 
 • YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI - Ön Lisans: 6, Lisans: 
 • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI - Lisans: 2
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI - Lisans: 5
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI - Lisans: 5
 • KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ - Lisans: 2
 • MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI - Lisans: 7
 • RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI - Lisans: 3
 • SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI - Lisans: 4
 • TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI - Lisans: 3
 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI - Lisans: 10
 • DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Lisans: 15
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Lisans: 23
 • HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI - Lisans: 3
 • İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - Lisans: 1
 • İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - Lisans: 2
 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - Lisans: 13
 • SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI - Lisans: 2

ALIM YAPILACAK KADROLAR ( MEZUNİYETE GÖRE ):

 • HİZMETLİ - İlkokul: 135, Lise: 355, Ön Lisans: 2
 • MEMUR - Lise: 74, Ön Lisans: 89, Lisans: 367
 • İMAM-HATİP - Lise: 25, Ön Lisans: 25, Lisans: 20
 • KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ - Lise: 25, Ön Lisans: 25, Lisans: 20
 • MÜEZZİN-KAYYIM - Lise: 25,
 • SAĞLIK MEMURU - Lise: 1, Ön Lisans: 2
 • SAĞLIK TEKNİSYENİ - Lise: 2
 • SANTRAL MEMURU - Lise: 2, Ön Lisans: 5
 • SEKRETER - Lise: 1, Lisans : 5
 • TEKNİSYEN - Lise: 1
 • VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ - Lise: 27, Ön Lisans: 500, Lisans: 59
 • VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ - Lise: 2
 • AVUKAT - Lisans:  5
 • AMBAR MEMURU - Ön Lisans: 1
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ - Ön Lisans: 16, Lisans: 22
 • ENFORMASYON MEMURU - Ön Lisans: 7, Lisans: 5
 • GRAFİKER - Ön Lisans: 2, Lisans: 1
 • İLETİŞİM GÖREVLİSİ - Ön Lisans: 1
 • KAMERAMAN - Ön Lisans: 1
 • PROGRAMCI - Ön Lisans: 1
 • SAĞLIK TEKNİKERİ - Ön Lisans: 12
 • TEKNİKER - Ön Lisans: 3
 • VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ - Ön Lisans: 2
 • ZABIT KATİBİ - Ön Lisans: 7
 • BÜRO GÖREVLİSİ - Lisans: 1
 • ÇEVRE MÜHENDİSİ - Lisans: 2
 • ELEKTRİK MÜHENDİSİ - Lisans: 1
 • FİZYOTERAPİST - Lisans: 1
 • HEMŞİRE - Lisans: 5
 • İSTATİSTİKÇİ - Lisans: 2
 • MİMAR - Lisans: 1
 • MUHASEBECİ - Lisans: 1
 • MÜHENDİS - Lisans: 47
 • MÜZE MEMURU - Lisans: 7
 • PEDAGOG - Lisans: 1
 • PSİKOLOG - Lisans: 72
 • SOSYAL ÇALIŞMACI - Lisans: 57
 • SOSYOLOG - Lisans: 3
 • ŞEHİR PLANCISI - Lisans: 8
 • VETERİNER HEKİM - Lisans: 6

2021 EKPSS TERCİH KILAVUZU BURADA

Tercih sonuçlarından haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve sizin kolay kullanımını için hazırlanmıştır. Her gelişmeden anında haberdar olmak için,

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA