Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce yayımlanmış olan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Merkez Teşkilatındaki eksikliği gidermek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Kontenjan Detayları Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci derecede 15 (on beş) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak. ALımlar farklı alanlarda yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan hangi Şartlar Aranacak?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen lisans düzeyindeki Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4) Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan aldığı bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

5) 2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Bu kapsamda sadece online yapılacak başvurular geçerli olacak.

Başvuru Tarihleri: 27 Aralık 2023 - 27 Ocak 2024

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ