Türkiye Kömür İşletmeleri ( TKİ ) memur alımı ilanı yayımlandı. Geçtiğimiz gün yayımlanan ilan için başvuru süreci Bugün başladı. Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere TKİ Merkez teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığından görevlendirmek üzere yazılı yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 Müfettiş yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru süreci başlamış olan için adaylardan hangi nitelikler aranacak?

Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Türkiye Kömür İşletmeleri memur alımı için genel ve özel nitelikler aranacak. Bu kapsamda Genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Eğitim, Yaş, KPSS gibi nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

  • KPSS olarak 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS 17, KPSS 22, KPSS 47, KPSS 48 puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
  • Yaş Şartı olarak ise 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Eğitim olarak, Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

şartları aranacak.

Başvuru Süreci Bugün Başladı!

Türkiye Kömür İşletmeleri memur alımı başvuruları 28 Şubat 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 10 gün içerisinde yani 11 Mart 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece İnternet üzerinden Elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Bunun dışında yapılacak hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU