Türkiye Taşkömürü Kurumu ( TTK ) memur alımı için ilana çıktı. 21 Mart 2024 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesndeki eksikliği karşılamak üzere memur alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu ilana göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere 8. dereceki kadrolara Zonguldak'ta görev almak üzere memur alımı yapacak.

Memur Alımı Kontenjan Bilgisi nedir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak birimindeki eksikliği gidermek üzere,

  • 2 İdari Müfettiş Yardımcısı

alanında memur alımı gerçekleştirecek.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Türkiye Taşkömürü Kurumu memur alımında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar arancak. Bunun dışında,

  • ÖSYM tarafından yapılan 2022 veya 2023 yıllarındaki KPSS'den İdari alanlar için P48 puan türünden en az 80 puan almış olmak,
  • Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
  • 35 yaşından büyük olmamak,
  • Sağlık açısından görevini her türlü iklim şartlarında yerine getiriyor olmak,
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

şartları aranacak.

Başvurular ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

TTK Memur alımında başvurular Şubat ayında başlayacak olup elektronik ortamda alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 15 - 26 Nisan 2024

Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-taskomuru-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

İLANIN TAM METNİ

Editör: Erhan İmamoğlu