Türkiye Taşkömürü Kurumu İşçi Alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan duyuru sonrası ilan resmen İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilana göre İş İLanı numarası ve ilanın tüm detayları paylaşıldı. 

İşin Olsa ekibi olarak sizlere her zaman TTK İşçi alımı hakkında ilk bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

İŞKUR İle 1500 İşçi Alım İlanı Yayımlandı!

TTK yayımladığı duyuru ile 2000 İşçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Ancak söz konusu alımlar Zonguldak, Bartın ve Karabük şehirlerinde yapılacaktı. Öncelikle İŞKUR üzerinde Zonguldak İşçi Alımı ilanı yayımlandı. Bu kapsamda;

Daimi statüde görev alacak Zonguldak Merkezli birimine 1500 Madenci alımı yapacak. 

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nedir?

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-En az ilkokul mezunu olmak

3-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4-Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak,

5-Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. Diğer adresleri dikkate alınmaz.  Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır,

Kura İle Değerlendirme Yapılacak!

Zonguldak Kura Tarihi: 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te

Zonguldak Kura Yeri Adresi: Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda

Başvuru sonucunda oluşacak olan aday listesinden 1500 asil 750 yedek aday herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın noter kurası ile belirlenecektir.

Kura Sonrası İstenecek Belgeler:

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan başvuru şartlarını taşımayan, istenen belgeleri süresi içerisinde mazeretsiz teslim etmeyen, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesine göre "Yeraltı Pano Ayak Üretim İşçiliği sanatında çalışır" raporu alamayan,Yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmesine engel bir suçu olanlar ile işi bırakanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere işe davet yapılacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı için adaylar başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte başlayacaklar. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden Elektronik ortamda veya Zonguldak İŞKUR birimine şahsen yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 25 - 29 Eylül 2023

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İş lanı No: 00007815548