Ticaret Bakanlığı 2021 yılı Gümrük Muhafaza Memuru için yeni bir duyuru yayımladı. Söz konusu duyuruya göre Muhafaza Memuru yedek adaylar için belge teslim duyurusu olup adaylar aşağıdaki belgeleri teslim edecek.

Ticaret Bakanlığı Merkez teşkilatına 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B göre istihdam ed,lmek üzere sözleşmeli gümrük muhafaza memuru alımı yapacak. Boş kalan kontenjan için yedek adayların belge teslimi yapmaları gereklidir.

Belge Teslim Tarihleri Nedir?

Adayların belgeleri 25.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları, Sınav ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Posta kodu: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur.

Teslim Edilecek Belgeler Nedir?

1) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden; aşağıdaki kutucuk içinde yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu,

2) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.)

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

4) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

6) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)

7) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

8) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalı, ayrıca her fotoğrafın arkasına ad-soyadı ve atanacağı unvan yazılmalıdır.)

9) Mal bildirim beyannamesi,

Duyurusunun tamamına ve belgelere Bakanlığın sitesi üzerinden ualabilirsiniz.