Ticaret Bakanlığı Memur Alımı ilanı yayımladı. Bakanlık yayımladığı ,ilan ile Taşra Teşkilatında bulunan boşluğu tamamlamak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8 ve 9 uncu dreceli kadrolarda görevlendirmek üzere yapılacak Ticaret Denetmen yardımcılığı gibiş sınavı ile 75 memur alımı yapacak.

Ticaret Denetmen Yardımcısı Giriş Sınavı

Denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılmak için adayların bazı şartları taşıyor olmaları gereklidir. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

13 Farklı Alanda 75 Memur Alımı Kadro Dağılımı:

Kimler Başvuru Yapabilecek?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

d) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Başvurular 13 Aralık 2021 tarihi İle Başlıyor!

Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları 13 Aralık 2021 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar gerçkleştirmek zorundadırlar. Başvuruda bulunacak olan adaylar öncelikle belirtilen şartları taşımaları ve verilen süre içerisinde başvuruda bulunmaları gereklidir.

Başvurular sadece e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Yazılı Sınav Ne Zaman Yapılacak?

Yazılı sınav 06.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ