TSK KPSS'siz Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Devam Ediyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eksikliği gidermek için Dış kaynaktan Bando Sınıfı muvazzaf subay ve astsubay alımları için başvuru süreci devam ediyor.

TSK KPSS'siz Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Devam Ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin ( MSB PERTEM ) internet adresi üzerinde 10 temmuz 2019 tarihinde yayımlanmış olan ilana göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eksikliği karılamak üzere ön lisans ve lisans mezunları içerisinden KPSS şartı olmaksızın Muvazzaf Subay ve Muvazzaf Astsubay alımı yapacağını ifade etmişti. Başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştı ve hala başvvuru süreci devam ediyor.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Bando sınıfı Muvazzaf subau yve astsubay temini için başvuru kılavuzu yayımladı. Muvazzaf subayların dört yıllık eğitim veren bölümlernden ve Muvazzaf astsubay adayları için iki yıllık yükseköğretim fakültesi mezunu olmak şartı aranacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TSK ( Türk Silahlı Kuvvetleri ) subay ve astsubay alımı için adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler talep ediliyor. İşin Olsa ekibi olarak özel ve genel nitelikleri sizlerle paylaşacağız.

Adaylardan Aranan Genel Nitelikler Nedir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
 • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
 • Yapılacak Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması sonucu olumlu olmak,
 • Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
 • Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.
 • Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 • Halihazırda subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş veya sözleşme yapmamış, askeri öğrenci ise yemin etmemiş olmak,
 • Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Adaylardan Aranan Özel Nitelikler Nedir?

Yaş şartı: Muvazzaf Subay adaylarından, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük ve Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak. Muvazzaf Astsubay adaylarından ise, Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük ve Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak şartları aranır.

Eğitim Şartı: Muvazzaf subaylarda yurt içinde en az dört yıl süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarından mezun olmuş olmak. Muvazzaf Astsubaylarda ise ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinden mezun olmuş olmak.

KPSS Şartı Aranmıyor: Müracaat edecek adaylarda KPSS şartı aranmayacak olup, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı’ndan en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.

Sağlık Şartı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Milli Savunma bakanlığı üzerinde Subay alımı ve Astsubay alımı için başvuru süreci 10 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştı ve adaylar en geç ön başvurularını 06 Ağustos 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

YORUM EKLE