TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Duyurusu İlanı

Resmi Gazetede Sınav duyuru yapıldı. TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik sınavı duyurusu yaptı. Peki sınava başvurular nasıl yapılacak?

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Duyurusu İlanı

Resmi Gazete'nin 29 Mayıs 2019 tarihli yayımına göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre Yeminli Müşavirlik Sınavlarına ilişikin duyuru yer laıyor. İlgili duyuruda Sınav tarihi ve Sınava başvuru tarihleri belirtildi. İşte yapılan duyuru şöyledir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır

2019/2.Dönem YMM Sınav Tarihleri : 22 Ağustos - 1 Eylül 2019

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 17.06.2019

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 17.06.2019 - 17.07.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 17.06.2019 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

İlk kez sınava katılacak adayların, (https://ssi.tesmer.org.tr) adresi üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını alarak, sınav başvuru dosyası ile birlikte Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava katılacak adayların ise //ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. İlk kez sınava girmek isteyen adayların, başvurularını yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23:59'a kadar https://ssi.tesmer.org.tr) üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Duyurunun tamamına ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE