BAĞ-KUR’ dan sigortalı olan kişilerin en sık sorduğu soruların başında gelmektedir. Kişilerin sigorta başlangıç tarihleri ne kadar eski tarih de olursa olsun emekli olabilmeleri için gereken primin miktarını, ödeme gün sayısını ve yaş şartını sağlıyor olması gerekmektedir.

Sigorta başlangıcı eski olan kişiler daha erken emekli olma hakkını elde etmektedir. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan sigortalı olan kişilerin 08/09/1999 tarihinde sigortalı bir işe girerek yaş şartının doldurması gerekmektedir. Anı zamanda 15 yıl boyunca 3600 gün süresince sigorta priminin ödenmesi şartı 4A olarak adlandırılmış ve SSK emeklilik hakkına sahip olunacaktır.

Vergi mükellefine dayalı olan Esnaf BAĞ-KUR’ lu sigortalı kişiler gün ve tarih itibari ile daha öncesinde tescil kaydının bulunmaması ve BAĞ-KUR numarasına sahip olmama durumunda BAĞ-KUR başlangıcının geriye gitmesi (geriye dönük BAĞ-KUR tescili) mümkün değildir. Özellikle BAĞ-KUR tarafından sigortalı kişiler için çıkartılan yasalar doğrultusunda BAĞ-KUR’ a kayıtlı ve tescil işlemlerini yaptırmayan sigortalı kişiler için yayınlanan yasalar itibari ile başlaması ön görülmektedir.

BAĞ-KUR sigorta başlangıcı 20/04/1982, 04/10/2000 ve 01/10/2008 tarihlerinden önce yapılmadığı durumlarda BAĞ-KUR başlangıcı geriye gidemez. Bu doğrultuda açılacak davalarda olumsuz sonuçlanmaktadır. Bu konu hakkında anayasa mahkemesi kararına göre geriye dönük BAĞ-KUR başlangıcı ile ilgili tescili kapatarak günümüzde devam eden uygulamanın Anayasaya uygun bir şekilde ilerlediğini belirtmiştir.