Sayıştay Başkanlığı az önce yayımladığı duruya göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 25 Memur alımı yapılacağını bildirdi. Söz konusu ilana göre Sayıştay Başkanlığı eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutarak 25 denetçi yardımcısı alımı yapılacak.

KPSS Yok! Diğer Genel Şartlar Nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular),

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Sayıştay Başkanlığı memur alımı başvuruları 18 Mayıs 2022 tarihi ile başlayıp 26 Mayıs 2022 tarihi ile sona erecektir. Adaylar başvurularını sadece ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru için belirtilen niteliklerin sağlanıyor olması gerekmekte olup ayrıca ÖSYM 2 Haziran 2022 tarihini Geç başvuru olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU KILAVUZU