Savunma Sanayi Başkanlığı ( SSB ) memur alımı ilanı yayımladı. Söz konusu ilan ilke 2023 yılı yetiştirilmek amacı ile Başkanlığına memur tahsil edilecek. Yurtdışı kontenjanları kapsamında yapılacak alım için adaylardan herhangi bir KPSS Şartı aranmayacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen bazı diğer nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kasamında yayımlanmış olan memur alımı ilanı için adaylardan genel olarak,

1.Kontenjanda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

2. Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfında bulunmak.

3. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 

4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  

6. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. 

7. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

KPSS Şartı Yok! Yabancı Dİl Şartı Var!

Adaylardan herhangi bir KPSS şartı talep edilemeyecektir. Bu yönde adaylardan Yurtdışında görevlendirileceği için Yabancı dil sınavı şartı aranacaktır. Bu kapsamda İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak. şartı aranacak.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Savunma Sanayi Başkanlığı memur alımı için Başvurular 23 Haziran 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 21 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

İLANIN TAM METNİ