Sağlık Bakanlığı yeni duyuru yayımladı. Az Önce Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan duyuruya göre Bakanlık geçtiğimiz günlerde yayımladığı Engelli ve TMY kapsamında işçi alımı hakkında duyuru yayımladı. Söz konusu duyuruya göre göreve başlama duyurusu yapıldı.

419 İşçi Alımı Hakkında Duyuru!

Sağlık Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre 2023 yılı Aralık ayında yayımlanmış olan 419 Engelli ve Eski Hükümlü işçi alımı için Göreve başlama duyurusu yayımlandı.

Merkez Teşkilatına yerleşmeye hak kazananlar atamaya esas belgeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına iş bu ilanda belirtilen usule göre elden teslim edeceklerdir.

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

Taşra Teşkilatına asıl olarak yerleşenlerin atamaya esas belgeleri (Ek-1’de belirtilen belgeler) 02 - 16 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

1-Açıktan Atama Başvuru Formu. (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)

2-Askerlik durum belgesi. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Tek hekim raporu da kabul edilecektir.)

4- Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan Adli Sicil Belgesi kabul edilecektir.)

5- a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi. (Cumhuriyet Savcılığı tarafından imzalı ve yeni tarihli belge.)

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belirtir belge.

5- Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

6- Öğrenim durumuna ait belgenin e-Devlet kapısından alınmış çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti.

7- e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesisorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Duyuru Metni

Yerleşenlerden İstenen Belgeler-Başvuru Şartları

Açıktan Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Meslek Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN VE ÖNCE SEN HABERDAR OLMAK İSTİYORSAN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA