Sağlık Bakanlığından müjde geldi. Az Önce İŞKUR üzerinde yayımlanan işçi alımı ilanına göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye geneli hastanelerde görevlendirilmek üzere 1356 İşçi Alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan ile Temizlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek olup İŞKUR üzerinde ilan yayımlanarak başvuru süreci başlamıştır.

1356 Temizlik Görevlisi Allımı Yapılacak!

Sağlık Bakanlığından 15 Ağustos 2022 tarihi ile gelmiş olan ilan ile Sürekli İşçi alımı kapsamına Engelli adaylar içerisinden 1356 temizlik Görevlisi alımı yapılacak. Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre;

" 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır."

İkamet Edilen Şehir Dikkate Alınacaktır!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylardan yaşadıkları şehir ve başvuru yapacağı şehir dikkate alınacak. Bu konuda bakanlık " 4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. " dedi.

40 Yaş Şartı!

Temizlik görevlisi alımına başvuruda bulunacak olan adayların 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmaları gereklidir. İşçi alımları genelde 35 yaş şartı ile yapılıyorken sağlık bakanlığı 40 yaş şartı koyarak adayları yaş konusunda sevindirdi.

Başvurular İŞKUR Üzerinde Başladı!

İŞKUR başvuruları İŞKUR üzerinde yayımlanarak başvuru süreci başladı. İlan Resmi Gazete de de yayımlanarak ön bilgilendirme yapıldı. Buna göre adaylar başvurularına Bugün itibari ile başlayıp en geç 5 gün içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR e-Şube üzerinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 15 - 20 Ağustos 2022

Başvuru Adresi: esube.iskur.gov.tr

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Nitelikler Aranacak?

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

- Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- İlköğretim Kurumlarının Birinden ( 5 Yıllık İlkokul Mezunu, 8 yıllık ilköğretim okulundan 6. , 7. ve 8. sınıfı terk edenler ile yetişkinler 2. kademe eğitimi başarılı belgesi olanlar da dahil ) veya Ortaöğretim kurumlarının birinden veya önlisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Kura Çekimi Yapılacak!

Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımı için adaylara Kura çekimi yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre kura işlemler;

Kura Yeri : ANKARA

Kura Tarihi : 06.09.2022

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

İLANIN TAM METNİ