23 Temmuz 2020 tarihli yayımlanmış olan Resmi Gazete kararlarına göre Esnaf ve Sanatkarları ilgilendiren sevindirici karar geldi. İlgili karar 23 Temmuz 2020 Resmi Gazete'nin 31194 sayılı gazetesinde yayımlandı.

İlgili 2781 sayılı karara göre COVİD-19 sebeb ile zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankasından aldıkları düşük faizli kredi Borçlarımom ertelenmesine dair karar yayımlandı.

İLGİLİ KARAR:

Cvid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirlerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişikin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ

MADDE- 2 : Bu karar kapsamındaki esnaf ve sanatlarların yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a baplı Bölge birliklerine ortak olan esnak ve sanatlarların kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan 30 Haziran 2020 ve önce sitarihinde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlardan, 1Temmuz 2020- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile itfa edilmeyenler; başvuru şartı aramaksızın vadesibde taksit vadesinde hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden / taksit vadesinden/ hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirtilen taksit sayısı dşiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenir.