Rekabet Kurumu personel alımı ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Rekabet Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Yurtdışında görevlendirilecek Memur Alımı yapılacak.

Yurtdışı Personel Alımı Kontenjan Detayları:

Başvuru Şartları Nelerdir?

1- Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az üç yıl çalışmış olmak. 

2- Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 

3- Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  

5- Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 yaşını tamamlamamış olmak. 

6- Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi Yurtdışına eğitim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yabancı dil eşdeğerliliğinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen eşdeğerlik tablosu esas alınmaktadır. 

8- Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Rekabet Kurumu personel alımı başvuurları için süreç başladı. Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi olan 13 Mart 2023 tarihi ile başlamış olup en geç 30 Nisan 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Rekabet Kurumu kariyer adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

İLANIN TAM METNİ