21 Aralık 2021 tarihi ile Resmi gazetede gelen yönetmeliklere göre POMEM ve PMYO Giriş yönetmeliklerinde değişikli yapıldı. 28. Dönem POMEM Polis alımı ilanını bekleyen adayları ilgilendiren yönetmelik sonrası Polie Alımı ilanı geliyor mu? İlgili yönetmeliklerde yapılan Değişiklikleri ve 28. Dönem POMEM hakkında detayları sizlerle payalaşacağız.

POMEM ve PMYO Yönetmeliklerinde Değişiklik!

Resmi Gazete'nin 31696 sayısına göre POMEM ve PMYO giriş yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklikler YKS, KPSS, Sınav ücreti ve Değerlendirmeleri ilgilendiriyor.

PMYO ( Polis Meslek Yüksekokulları ) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.”

“(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.”

“(3) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.

(4) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POMEM ( Polis Meslek Eğitim Merkezleri ) Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.”

 “(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

28. Dönem POMEM Geliyor Mu?

Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM yedek planlamalarını tamamladı. Sırada 28. dönem POMEM var. Binlerce aday Polis alımı ilanını beklerken Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ilanın beklentisini arttırdı. 

28. Dönem POMEM ilanı için hazırlıklar başladı. önümüzdeki dönemlerde yayımlanması beklenen ilandan bir süprizde gelebilir. Son zamanlarda kamuya alınan perosnel ve memur sayısının artması ile çok sayıda kamu görevlisi alınacak.

İlan Aralık Ayında Yayımlanabilir?

Geçtiğimiz dönemde yapılan POMEM Polis alımı için başvuru süreci aralık ayı içerisinde tammalanmştı. Buna göre 27. Dönem POMEM 8 bin polis alımı başvuruları 8 - 21 Aralık 2021 tarihleri içerisinde alındı.

Adaylar 10 Kat Çağırılmaya Ne Diyor?

POMEM polis alımını bekleyen adaylar Jandarma da olduğu gibi POMEM alımlarında da 10 kat aday çağırılmasına tepkili. POMEM başvurusuna 10 kat adayı çağırılması puanı yüksek olan adayların şansını düşürdüklerini düşünüyor.

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNU? YORUMLARA YAZINIZ.

TÜM KAMU MEMUR VE PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA

POMEM ilanı geldiğinde anında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil uygulamasını indiriniz. 

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA