Polis ve Bekçi olarak görev yapanları ilgilendiren yönetmelik az önce 5 Mart 2024 tarihi ile yayımlandı. Resmi Gaztenin " 32480 " sayısı kapsamında Polis ve Bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Kıyafet Yönetmeliği Değişiklik Kararı:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1/G, Ek-1/I ve Ek-2/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.