Nasıl Matematik Mühendisi Olunur?

Nasıl Matematik Mühendisi Olunur? Matematiği seven bir öğrenci Matematik Mühendisi olmak istiyorsa eğer hangi şartları sağlamalıdır

Nasıl Matematik Mühendisi Olunur?

Nasıl Matematik Mühendisi Olunur?

Matematiği seven bir öğrenci Matematik Mühendisi olmak istiyorsa eğer hangi şartları sağlamalıdır.

Kısacası aday ilk olarak şu soruyu sorar. Nasıl matematik mühendisi olunur. Matematik mühendisi olmak için fen edebiyat matematik bölümü bitirmenin bir yararı olmaz. Matematik mühendisi olmak için mühendislik fakültelerinin matematik mühendisliği bölümünü bitirmelisiniz.Günümüz şartlarını ele aldığımız zaman mühendis olmak her gencin isteyeceği mesleklerden biridir. Bunun nedeni mesleği seçenlerdir diyebiliriz. Hatta demek isterdik.

Ancak bu tarz meslekler mesleği seçenlerden daha çok aile baskısı veya da ailenin isteği veya da çocuğun veya bireyin ailesine karşı olan kendisi ispatlama isteğinden dolayı olabiliyor. Ancak yine de kendi isteği ile mühendis olmak isteyen mühendis adayları vardır. Peki nasıl mühendis olunur? Öncelikle hangi mühendisliği dalını seçeceğini belirlemesi kişinin ilk yapacağı iş olmalıdır diyebiliriz ki mühendislik kendi bilgi birikiminin yanında alanlar için de önemlidir.

O halde ilk olarak kişi ne mühendisi olmak istiyorum diye kendine sormalı. Tamam sayısalcı ve analitik düşünmesi onu mühendis yapmaya ya da en azından mühendis adayı olmasına yeterli olacaktır ancak hangi mühendislik dalını seçecektir bu daha önemlidir. Çünkü tüm mühendislik dalları birbirinden farklı alanlardır. Örneğin bir endüstri mühendisi firmanın insan kaynakları gibi çalışırken ve firmalar yani şirketler için bu alanlarda çalışacakken, makine mühendisi daha çok büyük makine firmalarında ya da cnc ile çalışan endüstriyel tasarım becerisi isteyen alanlarda çalışabilir. Yine aynı şekilde inşaat mühendisi olarak çalışmak isteyen bir kişi sahada çalışmayı göze alabilecek kişi olmalıdır.

Fizik mühendisi daha çok laboratuvarlarda çalışırken, kimya mühendisi de aynı fizik mühendisleri gibi daha çok laboratuvarlarda çalışacak ancak fizikçilerden çok daha farklı şeylerle uğraşacaklardır. Kimyasal boyalar, bu boyaların tehlikelerini bilmeli, kokularına ve bazı ufak zararlarını göze alabilmelidir.

Ziraat mühendisleri de inşaat mühendisleri gibi saha da çalışabilecek mühendis adaylarıdır ancak ziraat mühendisleri daha çok bitkiler ile ve benzeri alanlarda çalışacaklardır. Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin tercihleri daha çok bilgisayar ile içli dışlı olabilecekleri sosyallikten biraz daha uzak olacaklarını göz önüne almaları gerekmektedir. Yazılım mühendisliği de aynı bilgisayar mühendisliği gibidir ancak bilgisayar mühendisleri gibi işin donanım kısmı onları ilgilendirmez. Saha da çalışmak derken jeoloji ve jeofizik mühendisleri de aynı şekilde saha da çalışmayı isteyenlerin seçmesi gereken mühendislik bölümleridir.

Tüm bu mühendislik dalları hakkında bilgi verdikten sonra aday bunlardan hangisi olabileceğini seçmeli ? Aday Matematik Mühendisi olmak istiyorsa eğer hangi şartları sağlamalıdır. Kısacası aday ilk olarak şu soruyu sorar. Nasıl matematik mühendisi olunur. Matematik mühendisi olmak için fen edebiyat matematik bölümü bitirmenin bir yararı olmaz. Matematik mühendisi olmak için mühendislik fakültelerinin matematik mühendisliği bölümünü bitirmelisiniz. Matematik mühendisleri hangi alanlarda çalışabilir? Genel olarak ülkemizde matematik mühendisleri uzman ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında çalıştırılır. Kamuda nasıl matematik mühendisi olunur ? sorusunun cevabı ise örnek bir istihdam uzmanı alımı ilanı üzerinden açıklayalım. İlk olarak genel şartlar sağlanmalı. Bunlar : 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci mad desinde sayılan ve yukarıda belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veyı yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak, Alan bilgisi sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, Son başvuru tarihi itibariyle 2011 veya 2012 Kamu Personel Seçme Sınavından;

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P9, KPSS P27veya KPSS P47puan türlerinin herhangi birinden en az 90 puan alınması vı başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukukçu) kadrosu için; KPSS P5, KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınmas ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi, Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1, KPSS P5veya KPSS P25 puan türlerinin herhangi birinden en az 85 puan alınması ve başvuruda bulu nanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir(Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir). Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak. Tüm bu şartları sağlayan adaylar sınavlara gireceklerdir. Bu sınavlar şu şekildedir. Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözli sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortala ması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; öncelik tanınır. Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 35 kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır. Diğer tüm kurumlarda da benzer şartlar geçerlidir.

YORUM EKLE