Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur?

Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur? Kişi inşaat mühendisi olmak istiyorsa öncelikle şu soruya cevap arar

Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur?

Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur?

Kişi inşaat mühendisi olmak istiyorsa öncelikle şu soruya cevap arar. Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur ? inşaat mühendisi olmak için , mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ayrıca kişinin bu işi yapabilmek için analitik düşünmeye, proje okuyabilecek kadar autocad gibi çizim programlarına ve tabi ki bilgisayar bilgisine sahip olması gerekir. Günümüz şartlarını ele aldığımız zaman mühendis olmak her gencin isteyeceği mesleklerden biridir. Bunun nedeni mesleği seçenlerdir diyebiliriz. Hatta demek isterdik. Ancak bu tarz meslekler mesleği seçenlerden daha çok aile baskısı veya da ailenin isteği veya da çocuğun veya bireyin ailesine karşı olan kendisi ispatlama isteğinden dolayı olabiliyor. Ancak yine de kendi isteği ile mühendis olmak isteyen mühendis adayları vardır. Peki nasıl mühendis olunur? Öncelikle hangi mühendisliği dalını seçeceğini belirlemesi kişinin ilk yapacağı iş olmalıdır diyebiliriz ki mühendislik kendi bilgi birikiminin yanında alanlar için de önemlidir. O halde ilk olarak kişi ne mühendisi olmak istiyorum diye kendine sormalı. Tamam sayısalcı ve analitik düşünmesi onu mühendis yapmaya ya da en azından mühendis adayı olmasına yeterli olacaktır ancak hangi mühendislik dalını seçecektir bu daha önemlidir. Çünkü tüm mühendislik dalları birbirinden farklı alanlardır.

Örneğin bir endüstri mühendisi firmanın insan kaynakları gibi çalışırken ve firmalar yani şirketler için bu alanlarda çalışacakken, makine mühendisi daha çok büyük makine firmalarında ya da cnc ile çalışan endüstriyel tasarım becerisi isteyen alanlarda çalışabilir. Yine aynı şekilde inşaat mühendisi olarak çalışmak isteyen bir kişi sahada çalışmayı göze alabilecek kişi olmalıdır. Fizik mühendisi daha çok laboratuvarlarda çalışırken, kimya mühendisi de aynı fizik mühendisleri gibi daha çok laboratuvarlarda çalışacak ancak fizikçilerden çok daha farklı şeylerle uğraşacaklardır. Kimyasal boyalar, bu boyaların tehlikelerini bilmeli, kokularına ve bazı ufak zararlarını göze alabilmelidir.

Ziraat mühendisleri de inşaat mühendisleri gibi saha da çalışabilecek mühendis adaylarıdır ancak ziraat mühendisleri daha çok bitkiler ile ve benzeri alanlarda çalışacaklardır. Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin tercihleri daha çok bilgisayar ile içli dışlı olabilecekleri sosyallikten biraz daha uzak olacaklarını göz önüne almaları gerekmektedir.

Yazılım mühendisliği de aynı bilgisayar mühendisliği gibidir ancak bilgisayar mühendisleri gibi işin donanım kısmı onları ilgilendirmez. Saha da çalışmak derken jeoloji ve jeofizik mühendisleri de aynı şekilde saha da çalışmayı isteyenlerin seçmesi gereken mühendislik bölümleridir. Tüm bu mühendislik dalları hakkında bilgi verdikten sonra aday bunlardan hangisi olabileceğini seçmeli ? kişi inşaat mühendisi olmak istiyorsa öncelikle şu soruya cevap arar.

Nasıl İnşaat Mühendisi Olunur ? inşaat mühendisi olmak için , mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekir. Ayrıca kişinin bu işi yapabilmek için analitik düşünmeye, proje okuyabilecek kadar autocad gibi çizim programlarına ve tabi ki bilgisayar bilgisine sahip olması gerekir.

Özelde çalışmak kişinin yeteneğine bağlı iken kamuda çalışmak için bazı genel şartları sağlaması gerekir inşaat mühendislerinin. 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır. 2014-2016-2018… yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. Ve sonunda inşaat mühendisi adayları giriş sınavına tabii tutulur. Giriş sınavı sözlü/uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar; Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sonuç olarak Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayların, sözlü sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan adaya, sözlü sınav puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır. Tüm bunları tamamlayan aday başvurmuş olduğu kurumda inşaat mühendisi olarak başlamış olur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
emine
emine - 4 yıl Önce

cooooooooooook uzun

Ramazan
Ramazan - 8 ay Önce

Çoooooooook güzel

Efe
Efe - 3 yıl Önce

Aynen