Tanzimat döneminde ortaya çıkan makamlardan birisi olan kaymakamlık günümüzde en prestijli ve zorlu mesleklerden birisidir. Çoğu kişi kaymakam olmayı sağladığı prestij için istiyor olsa da kaymakamlar hali hazırda yüksek ücret alan memurlar arasında yer alır ve sahip oldukları sosyal haklar da azımsanmayacak kadar fazladır. Bu açıdan kaymakam olmak isteyen kişiler için nasıl kaymakam olunur, nelerin bilinmesi gerekir ve türevi konulara değinilmesi yararlı olacaktır.

Nasıl Kaymakam Olunur

Kaymakam olabilmek için meslek sınavları yapılmakta ve adayların bu sınavlarda başarılı olması beklenmektedir. Bu sınava girebilmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden birinden lisans mezunu olunması gerekmektedir. Ek olarak denkliği YÖK tarafından kabul edilen bölümlerden de mezun olanların başvuru yapması mümkündür.

Kaymakam olabilmek için 35 yaşından büyük olmaması gerekiyor, hesaplama içerisinde bulunulan yıldan doğum yılının çıkarılmasıyla yapılıyor. Buna ek olarak 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nda belirtilen şartlara da uygun olması gerekmekte.

Mülakata belirlenen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılır. Mülakat süresince analitik zeka, temsil kabiliyeti, genel kültür, çağdaşlık ve benzeri konularda incelemeler yapılır.

Kaymakam Adaylığı Başvuru Şartları:

Kaymakam Adayı alımları İçişleri Bakanlığı tarafındanÖSYM aracılığı ile yapılmaktadır. ÖSYM'den gelen kılavuz ile,

 • Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
 • Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
 • Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
 • 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
 • 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kaymakam Sınavı Konuları:

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

 • Türkçe (14),
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),
 • Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10)
 • Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:

 • Anayasa Hukuku (13),
 • İdare Hukuku (18),
 • Türkiye’nin İdari Yapısı (14),
 • Türkiye’de Mahalli İdareler (9),
 • Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.