Milli Savunma Bakanlığı PERTEM Üzerinde yeni bir ilan yayımlayarak Subay Alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilana göre Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf olarak Subay Alımı 2021 yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.

Hukuk Sınıfı Subaylık Nedir?

Söz konusu Muvazzaf Subay Alımına Kadın Erkek adaylar başvuru yapabileceklerdir. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

Kimler Hukuk Sınıfı Subaylığa Başvuru Yapabilecek?

Hukuk Sınıfı Subaylığa başvuru yapacak adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için yedek subay olma şartlarını taşıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak. Ayrıca adayların belirtilen özel niteliklere de sahip olmaları gerekmektedir.

Bu yönde Özel Olarak adaylardan Yaş, Eğitim, Sağlık şartları aranacak.

Eğitim Şartı:

Adayların Hukuk fakültesi mezunu olmak ve Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek şartları aranacak.

Yaş Şartı:

Lisans mezunu olanlar 27 ve Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak gereklidir.

Sağlık Şartı:

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen Sağlık niteliklerini taşıyor olmak gerekmektedir.

Ayrıca;

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

Hâlihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitimine katılmış olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

MSB Türk Sİlahlı Kuvvetleri Hukuk Sınıfı Doş Kaynaktan Subay alımı için adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 14 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını son başvuru günü en geç 23:59 a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim