Aydındere Belediyesi personel alımı ilanı yayımladı. Az önce gelmiş olan belediye memur alımı ilanına göre Aydındere Belediyesi bünyesinde Lisans mezunu Zabıta Memuru alımı yapacak. 657 Sayılı Devlet memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre Lisans mezunu Zabıta Memuru Alımı yapılacak.

Başvurular Şubat'ta Başlıyor!

Belediye Zabıta Memuru alımı başvuruları 22 Şubat 2022 tarihi ile başlayacak. Adaylara Başvuru için 3 günlük süre verilecek olup en geç 25 Şubat 2022 tarihine kadar alınacak başvurular geçerli sayılacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09:00 ile 16:00 saatleri arssında başvurularını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne gerçekleştireceklerdir.

Başvuru İçin İstenen Evraklar Hangilerdir?

Şahsen başvuru için adaylar öncelikle Belediye resmi İnternet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gereklidir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte ve başvuru formu ile birlikte yapılacak. Başvuru formu dışında adaylardan,

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

- 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nedir?

Başvuruda bulunacak olan adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak ve yukarıdaki tabloda belirtilen şartların sağlanıyor olmalası gereklidir. Bunun dışında;

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak şartları aranacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU