Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde alınan başvurular sonucunda atamalar devam ediyor. Az Önce gelen duyuruya göre 20 haziran 2022 ile 1 Temuz 2022 tarihleri arasında yapılan sözlü sınab sonuçlarına göre Asil adaylardan 20 Eylül 2022 tarihine kadar belge teslimi istenmiştir. Ancak Belge teslimi yapmayan adaylar atama hakknını kaybetti. Bunun yerine yedek adaylardan atamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Yedek Ataması Yapılacak!

Bakanlıktan gelmiş olan duyuruya göre yedek adaylardan atamalar,

  • 1 Kişi Mimar,

Yerleştirilen YEDEK ADAYLAR için tıklayınız.

Belge Teslimi Yapılacak!

Atamaya hak kazanan adayların belirtilen belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Bu kapsamda, en geç 11 Ekim 2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. 

Bakanlık Duyurusu:

Asil adaylardan belgelerini teslim etmeyen, feragat eden, kriterleri uymayan vb. yerine yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 11.10.2022 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya Noter onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Sağlık Raporu (Asıl), “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7- 21.09.2022 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Herhangi bir sağlık güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

11- 6 adet vesikalık fotoğraf