Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığından az önce gelmiş olan duyuru ile KPSS 2022/8 Tercih kılavuzu yayımlandı. Söz konusu tercih kılavuzuna göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere en az ortaöğretim mezunu adaylar içerisinden 1800 sözlşemeli personel alımı yapacak. Bu kapsamda farklı alanlarda ve kadrolarda olmak üzere kontenjan dağılımı paylaşıldı.

Türkiye Geneli 1800 Personel Alımı Yapılacak!

ÖSYM KPSS 2022/8 tercih kılavuzu için Türkiye Geneli 81 şehirde başvuru alınacak. Toplamda 1800 sözlşemeli personel alımı gerçekleştirilecek olup başvuru süreci başladı. Adaylar ÖSYÖ üzerinden tercih yapabilecek. Size uygun tercihte bulunabilirsiniz. Bakanlık merkez ve Taşra teşkilat birimlerine alım yapacak.

Hangi Kadrolar İçin Personel Alımı Yapılacak?

- 523 Ziraat Mühendisi,

- 392 Veteriner Hekim,

- 100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- 86 Orman Mühendisi,

- 51 Su Ürünleri Mühendisi,

- 15 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi,

- 7 Harita Mühendisi,

- 24 Avukat,

- 23 Laborant,

- 23 Kimyager,

- 135 GIda Mühendisi,

- 10 Ziraat Teknikeri,

- 3 Veteriner Sağlık Teknisyen,

- 3 Ziraat Teknisyen,

- 182 Büro Personeli,

- 190 Orman Muhafız Memuru

- 23 Biyolog,

- 10 Veteriner Sağlık Teknikeri,

gibi kadrolarda 1800 sözlşemeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Kimler Tercih Yapabilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığına tercih yapacak adayların öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (http://www.tarimorman.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

KPSS Şartı Nedir?

tarım Bakanlığı tercih kılavuzunda tercih yapacak adayların mutlaka 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. KPSS Taban puan şartı yer almasa da adayların değerlendirmelerde yüksek puana sahip olanların şansı yüksek olacak.

KPSS 2022/8 Tercih Süreci Başladı!

Adayların merakla bekledği tercih kılavuzu yayımlanarak süreç başlamıştır. Bu kapsamda ÖSYM üzerinde yayımlanmış olan tercih kılavuzuna süreç 2 Haziran 2022 tarihi ile başlamış olup en geç 6 Haziran 2022 tarihine kadar tercih yapılmış olması gereklidir.

Tercih yapacak adaylar ÖSYM resmi internet adresini kullanabilirler.

ÖSYM KPSS tercih Kılavuzu Başvuru Süreci: 2 - 9 haziran 2022

ÖSYM Tercih Başvuru Ekranı: https://ais.osym.gov.tr/

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

KPSS-2022/8: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 02 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.