Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bölümlerinden mezun olanların giriş yapabildiği kaymakamlık saınavının ön şartı en az dört yıl süreli eğitim veren fakültelerden birisinden mezun olunmasıdır. Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 36 yaşından küçüklerin başvuru yapabildiği kaymakamlık sınavına giriş yapabilmek için KPSS sınavına girmek ya da KPSS puanı gerekmemektedir. 

Kaymakamlık Sınavı İçeriği

Toplam 100 sorudan oluşan test biçimindeki kaymakamlık sınavında beş şık vardır. 2 Eylül 2018 öncesinde kaymakamlık sınavında açık uçlu ve klasik sorular da vardı, ancak bu tarihten itibaren tüm sınavın test usulüyle yapılmasına karar verildi. 

Toplam 100 sorunun konular arasındaki dağılımı şu şekildedir:

 • Genel Yetenek ve Genel Kültür 34 soru,
  • Türkçe 14 soru,
  • İnkilap Tarihi 4 soru,
  • Türkiyenin Sosyo Ekonomik Yapısı 10 soru,
  • Güncel konular 6 soru,
 • Alan Bilgisi 66 Soru,
  • Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 soru,
  • Anayasa Hukuku 13 soru,
  • İdare Hukuku 18 Soru,
  • Türkiye'nin İdari Yapısı 14 soru,
  • Türkiye'de Mahalli İdareler 9 soru,
  • İktisat (Mikro-Makro) 12 soru,

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıralama yapılmaktadır. İlan edilen kadronun 4 katı kadar aday mülakata davet edilmektedir.

Editör: TE Bilisim