Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözleşmeli Personel İlanı Yayımladı! İşte Detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımladı. KPSS şartı ile 25 sözleşmeli bilişim personeli ilanının detayları neler? Başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözleşmeli Personel İlanı Yayımladı! İşte Detaylar...

Devlet Personel Başkanlığının resmi web sitesinde yapılan duyuruda Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayınlandı. Söz konusu ilanda KPSS şartı ile 25 adet bilişim personeli alınacağı belirtildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda alım yapılacak pozisyonlar belirtildi. İlana göre;
Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Linux Sistem Yönetim Uzmanı, Kıdemli Linux Sistem Yönetim Uzmanı, Kıdemli Microsoft Sistem Yönetim Uzmanı, Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı, Ağ (Network) Yönetim Uzmanı, Kıdemli Ağ (Network) Yönetim Uzmanı, Örün (web) Yazılım Geliştirme Uzmanı, Java Yazılım Uzmanı, Kıdemli Java Yazılım Uzmanı, Yazılım (Asp.Net) Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı ve Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı pozisyonlarında alımların yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı alım yapacağı kadrolar için bazı şartlar arıyor. Bu nitelikleri taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Peki şartlar neler? İşte başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar;

a. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
(1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(3) (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)
(4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücretinin iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
(5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.
(7) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.
(8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
(9) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

b. ÖZEL ŞARTLAR
(1) Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

(a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(b) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
Tercihen:
(a)Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak, 
(b) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, 
(c)  Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(ç)  Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,
(d)  Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(e) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
(f)  Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
(g)  Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
(ğ)  Oracle Goldengate kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(h)  Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(ı)  Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(i)  Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(j)  Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(k)  Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, Informatica, SAP BO Data Services), veri ambarı (datawarehouse) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 
(2)   Veri Tabanı Uzmanı (2 Personel – Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
Tercihen: 
(a)  Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak, 
(b)  MS SQL Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(c)  Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
(ç)  Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,  
(d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(e) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak, 
(f)  Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM, network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

(3) Yazılım  (Asp.Net) Uzmanı (5 Personel - Tam Zamanlı –  Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar) 

(a)  Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(b)   Asp.Net ile en az 3 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
(c)  MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,
(ç)  .Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu framework’ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
(d)   C# kod sistemiyle birden çok kullanıcının kullandığı uygulama geliştirmiş olmak,
(e)  Visual Studio 2012 ve üstü IDE’leri sorunsuz kullanabiliyor olmak,
(f)   SQL veri sistemlerine aşina olmak ve MS SQL, MySQL, Oracle alt yapılarından biriyle çalışmış ve bu sistemlerden en az birini kullanan bir uygulama yazmış olmak,

Tercihen:
(a)  TFS ve/veya Git sürüm kontrol sistemleriyle çalışmış ve hâkim olmak,
(b)  Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip edebilecek, iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,  
(c)   Web forms, web services, web servercontrols, REST ve SOAP hakkında bilgi sahibi ve kullanmış olmak,
(ç)  HTML, CSS, Javascript ve jQuery bilgisine sahip ve Ajax kullanabiliyor olmak, gerektiğinde bootstrap gibi eklentileri kullanarak Asp.Net altyapısında web sitesi geliştirebiliyor olmak,
(d)  Ado.Net veri erişim servislerini etkin bir şekilde kullanabiliyor olmak (OLE DB - ODBC).

(4) Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

(a)  Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 7 (yedi) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
(b) Oracle Certified Associate (OCA) veya Oracle Certified Programmer (OCP) sertifikalarından en az birisine sahip olmak,

Tercihen: 
(a)   Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
(b) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl, vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,  
(c)   Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,  
(ç) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,  
(d) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak,  
(e)  SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 
(f)  Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
(g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

   
(5) Java Yazılım Uzmanı (3 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)
Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelemek,

Tercihen: 
(a)  Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
(b) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl, vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak, 
(c)  Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak, 
(ç) Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak, 
(d) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod geliştirmek ve projelerinde kullanmış olmak, 
(e)  SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, 
(f)  Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
(g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 
    
(6)  Örün (web) Yazılım Geliştirme Uzmanı  (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)
ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

Tercihen: 
(a)  Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi, becerisine ve tecrübesine sahip olmak,
(b) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı (SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS, vb.) kullanmış olmak,  
(c)  Visual Studio kullanımında deneyimli olmak, 
(ç)  .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) Web Forms ve MVC ile daha önce uygulama geliştirmiş olmak, 
(d) Entity Framework konusunda bilgi sahibi olmak,  
(e)  Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak, 
(f)  Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak, 
(g) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak, 
(ğ) Sharepoint Portal 2010 ve üstü ürün ailesi konusunda en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak, 
(h) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak, 
(ı)   Microsoft Silverlight veya Adobe Flash AS3 konusunda deneyim sahibi olmak, 
(i)  Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

(7) Kıdemli Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)
(a)  En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 
(b)   En az 2000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek, 
(c)  Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Tercihen: 
(a)  Cisco Certified Network Professional Security (CCNP SEC) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(b)  SRM (Site Recovery Manager), Multi Protocol Label Switching (MPLS) hakkında bilgi sahibi olmak,
(c)  Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch) kurulumu, yönetimi ile JUNOS Space yazılımını yönetmede bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

(ç)   Ağ ve İnternet güvenlik teknolojilerinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
(d)  Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
(e)  Network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
(f)  Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
(g)  Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

(8)  Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı)

(a)   En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 
(b)  En az 1000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmiş olduğunu belgelemek, 
(c)   Bilişim sistemleri alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Tercihen: 
(a)   Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch) kurulumu, yönetimi ile JUNOS Space yazılımını yönetmede bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
(b)  Ağ ve İnternet güvenlik teknolojilerinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
(c)   Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
(ç)  Network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
(d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
(e)   Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

(9)  Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

(a)  Certified Penetration  Testing  Engineer (CPTE),  Licensed   Penetration Tester (LPT), EC-Council Licensed Penetration Tester, Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
(b) Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), URL filtering ve Veri Sızıntısı Engelleme vb.) konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek, 
(c)  Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

Tercihen: 
(a)  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,  
(b)  Sanallaştırma teknolojileri (VMWare,HyperV, sanal şase vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak, 
(c) Merkezî iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(ç)  Security Operation Center (SOC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(e)  Distributed Denial Of Service Attack (DDOS), Sızma (Penetration) Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
(f)  İşletim sistemleri (Windows, Linux) konusunda bilgi sahibi olmak,
(g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 


(10)   Kıdemli Microsoft Sistem Yönetim Uzmanı (3 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt  Sözleşme Ücretinin 4 Katı) 

(a)  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek, 
(b) En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
(c)  Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
(ç)  Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
(d) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları ile fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
(e)   Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen: 
(a)   En az bir iş sürekliliği projesinde görev yapmış olmak, 
(b)  Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
(c)  Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek, 
(ç)   Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

(11) Kıdemli Linux Sistem Yönetim Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 4 Katı)

(a) LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
(b) Bilişim sistemleri alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
(c) REDHAT işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
(d)  Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen:
(a) Proxmox veya VMware sanallastırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olduğunu belgelemek,
(b) IBM Certified System Administrator – Web Sphere Application Server ve Network Deployment sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(c) Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak, 
(e) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
(f) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
(g) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
(ğ)  Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

(12) Linux Sistem Yönetim Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katı) 

(a) LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
(b)  Bilişim sistemleri alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

Tercihen:
(a) Proxmox veya VMware sanallastırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olduğunu belgelemek,
(b) IBM Certified System Administrator – Web Sphere Application Server ve Network Deployment sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(c) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
(d) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
(e) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
(f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
(g)  Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak. 

(13) Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 3 Katı)

(a)  Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(b)  Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

Tercihen:
(a)  Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 
(b)  Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,
(c)  Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
(ç)  Güvenlik teknolojilerinin seçimi, uygulanması ve yönetimi hakkında deneyimli olmak,
(d)  Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,
(e)  SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezî iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübesine sahip olmak,
(f)  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
(g)  Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,
(ğ)  Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
(h)  Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
(ı)  E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
(i)   Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

(14)   Siber  Güvenlik  Uzmanı  (1 Personel - Tam  Zamanlı - Aylık  Brüt  Sözleşme  Ücretinin 2 Katı)

(a)  Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
(b)  Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
(c) Merkezî iz kaydı (log) yönetimi, analizi ve korelasyonu konularında en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek.

Tercihen:
(a)  Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
(b)  Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,
(c)  Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,
(ç)  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
(d)  Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,
(e)  Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
(f)  Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
(g)  E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak, 
(ğ) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, 
(h)  Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Başvurular, 14.05.2018-25.05.2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 25.05.2018 tarihi saat 17:00'a kadar Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına (Yahya Galip Cad. Bakanlıklar/ANKARA 06100) elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.
Posta yoluyla gönderilen belgelerdeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgeler;
a. Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf, 
b. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), 
c. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,  
ç. Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, 
d. Detaylı Özgeçmiş, 
e. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
f. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 
g. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), 
ğ. 2016 veya 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş [70] kabul edilecektir.),
h. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili yaptığı Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanının detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2018, 07:30

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE