Çalışan kişi iflas eden şirketten parasını alabilmesi için öncelikle bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Bu şartlar;

  1. İş verenin ücretini ödememesi,
  2. Son bir yıl içinde aynı iş yerinde çalışmış olması

Durumunda çalışan kişi parasını alabilir. Kıdem tazminatı olarak bilinen iflas edilen şirkette çalışan mağdur işçinin ücretini alabilmesi için açılan davadır. Ayrıca işçiler için ‘’Ücret Garanti Fonu’’ iş verenler için ‘’Kredi Garanti Fonu’’ desteği sağlanmaktadır. İş veren tarafından çalışanlarına ödeme güçlüğü çekmesi durumunda kesinti yapılmadan son 3 aylık ücret ödemesi Ücret Garanti Fonu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak bunun için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde bir araya getirerek başvuru sağlamanız gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER;

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. İş veren için aciz vesikası alınmalıdır. Ayrıca haciz tutanağı ya da iş veren tarafından düzenlenmiş olan personel alacak belgesi gerekmektedir.
  2. İş veren kişinin iflası durumunda mahkeme kararının icra veya iflas kanununa göre iflas ettiğini gösteren belge, iflas dairesi ya da iflas idaresi tarafından personel alacak belge gerekmektedir.
  3. İş veren kişinin iflasının mahkemece ertelenmesi durumunu gösteren belge ya da kayyum tarafından onaylı bir belge gerekmektedir.
  4. İş veren kişi için hakkında konkordato ilan edilmesi ile kararı ilan eden belge ya da konkordato tasfiye memuru ile konkordato komiseri tarafından onaylı personel alacak belgesi gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim