İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı memur alımı ilana yayımladı. Resmi Gazetede yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 35 kişilik kadro için Göç Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak. Sözlü sınav sonucuna göre 35 memur alımında KPSS, Eğitim ve yaş şartları aranacak.

Göç Uzman Yardımcısı Alımı için Hangi Şartlar Aranacak?

Göç İdaresi Başkanlığı 35 memur alımı için genel ve özel şartlar talep etmektedir. Bu kapsamda genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş ve Eğitim nitelikleri talep edilecek. Bu kapsamda Özel Olarak;

Yaş Şartı Nedir?

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak şartı aranacak.

Dört Yıllık Hangi Bölüm Mezunu Adaylar alınacak?

En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2021 KPSS Puanı Geçerli Mi?

KPSS Şartı olarak adaylardan 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den puan almış olmak şartı aranacak. Adaylardan KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 taban puan almış olmak şartı aranacak.

Uzman yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Yukarıdaki şartlara hakim olan adaylar başvurularına 31 Aralık 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 09 Ocak 2022 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecek. Adaylar başvurularını sadece kariyer kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınav Ücreti Nedir?

Göç Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan Sınav ücreti alınacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar 90 TL sınav ücretini 12-19 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU