Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı ilanı yayımladı. Kariyer Kapısı üzerinde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ( HMB ) bünyesindeki eksikliği gidermek üzere Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kapsamında Yurtdışı Memur Alımı yapacak.

Yurtdışı Memur Kontenjan Bilgisi Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ( HMB ) 2024 yılı Tahsis edilen kontenjanlar kapsamında 40 memur alacak. Bu kapsamda;

  • 15 Kişi Yurtdışı Yüksek Lisans,
  • 25 Kişi Yurtdışı Staj,

kapsamında alım yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

1. a) Daire Başkanı ve üstü unvanlarda,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan Bakanlığımıza ait unvanlarda (stajyer ve yardımcılar hariç) ve Hazine ve Maliye Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Müfettişi, Muhasebat Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Muhasebe Denetmeni unvanında,

c) Hazine Avukatı unvanında,

d) İç Denetçi unvanında,görev yapıyor olmak.

2. Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve birinci fıkrada belirtilen unvanlarda, uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dâhil en az 4 (dört) yıl, lisansüstü eğitim için adaylık dâhil en az 3 (üç) yıl fiilen çalışmış olmak.

3. Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak.

4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.

6. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak)

7. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.

8. Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)

9. Uluslararası kurum ve kuruluşlara staja gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 (doksan) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır. (Yabancı dil düzeyini gösterir başarı belgelerinin başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış olması gereklidir.)

10. ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında söz konusu yabancı dil sınavları İngilizce için; Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik, Almanca için; TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut, Fransızca için; DELF & DALF olarak belirtilmiştir. Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi”nin 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendi uyarınca; uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına devlet üniversitelerinde girilmesi zorunludur.

11. Lisansüstü öğrenim için üniversiteden alınacak kabul belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ile QS World University Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamasında son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 100 içerisine giren üniversiteleri kapsayacak şekilde geçerli olması gerekmektedir.

12. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak.

13. Daha önce sürekli görevle yurt dışına atanmamış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için başvurular sadece Kariyer kapısı üzerinden alınacak. 14 Mayıs 2024 tarihi ile başlamış olan başvurular en geç 20 Mayıs 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ