Taşerona Müjde! Cumhurbaşkanlığından TİS Açıklaması!

Taşeronlara müjde geldi ! Cumhurbaşkanından taşeronları ilgilendiren TİS açıklaması geldi ! Mevcut durumun düzenlenmesi ve farklı çalışmalar yolda !

Taşerona Müjde! Cumhurbaşkanlığından TİS Açıklaması!

Son zamanların en merak edilen konularından biri de taşerondan kadroya geçen işçilerin YHK ile bağlanan sözleşmenin dolması sebebi ile 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalıştıkları iş kollarını tabi oldukları TİS’e eklemek istemekteydiler. Bunun için ilk olarak Hak-İş tarafından hükümete talepte bulunulmuş fakat Türk-İş mevcut düzenlemenin yeterli olduğunu ifade etmişti. İşte konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından bir açıklama gelmiş olup yapılan bu açıklama iş kolunu sözleşmeye eklemek isteyen işçilere umut oldu.

Mevcut Kanun Düzenlenmeli

Taşeronda kadroya geçenlerin çalıştıkları yerdeki asıl iş kollarını TİS’e eklemek istedikleri geçtiğimiz haftadan bu yana en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. İlgili kanunun dördüncü maddesinde “İşkolları” kısmında Madde 1’de “İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.”

(2) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

(3) Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir" ifadeleri yer alıyordu. İşçiler bu maddelerin düzenlenmesini talep etmişti.

CİMER’den İş Kolu Açıklaması

SGK Rehberi’nin haberine göre işçilerin konu ile ilgili olarak CİMER’e başvuruları sonrasında cevap gelmiş olup bu cevapta:

696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olup bu hükümlerin Geçici 23 üncü madde kapsamında bulunan idareler için 31/10/2020, Geçici 24 üncü madde kapsamında bulunan idareleri için 30/06/2020 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır." Hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda; Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanma süresinin yukarıda belirtilen tarihlerde sona ermesiyle birlikte, 696 sayılı KHK’nın yukarıda anılan hükümlerine göre yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçilerin 6356 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususu bilgilerinize sunulur” açıklamasına yer verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 21:15
YORUM EKLE