Tarımda Unvan Değişikliği Nedir? Sınav Süreci Başladı Mı?

Tarımda unvan değişikliği sistemi nedir ? Toç Bir-Sen tarafından ünvan değişikliği sınavı hakkında açıklamalar geld. Ünvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak ?

Tarımda Unvan Değişikliği Nedir? Sınav Süreci Başladı Mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alan birçok çalışanın merakla beklediği unvan değişikliği için yazı gelmiş olup ilgili sınav ile çalışanlar unvanlarını değiştirebilecek, görevde yükselecek. Yetkili sendika olan Toç Bir-Sen tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen açıklama ile çalışanlara sınav müjdesi verilmişti.

Yetkili Sendika Açıkladı

Toç Bir-Sen tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışanlar için unvan değişikliği ve yükselme sürecinin başladığı açıklanmış olup konu ile ilgili açıklama yapıldı.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Bakanlığımız 11/06/2020 tarihli Kurum İdari Kurulu Toplantısı B) Talepler başlığı 6’ncıMaddesi’nde alınan kararlar neticesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 A kapsamında görev yapan personele yönelik, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması planlanmaktadır”ifadelerine yer verildi.

Kimler Unvan Değişikliği için Başvuru Yapabilir?

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bünyesinde yükselme için:

 • Yönetim hizmetleri grubu;
 • Şube müdürü.
 • Şef, koruma ve güvenlik şefi.
 • Araştırma ve savunma hizmetleri grubu;
 • Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı.
 • Bilgi işlem hizmetleri grubu;
 • Çözümleyici.
 • İdari hizmetler grubu;
 • Sayman, ayniyat saymanı.
 • Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.
 • Yardımcı hizmetler grubu;
 • Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan kadrolarında çalışanlar başvuru yapabilir.

Unvan değişikliği için ise Veteriner hekim, mühendis, biolog, mimar, kimyager, jeomorfolog, fizikçi, avukat, istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, tercüman, mütercim, diyetisyen, redaktör, makinist, ev ekonomisti, ekonomist, grafiker, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, hemşire, programcı, dekoratör, teknisyen, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru, teknik ressam, topograf, spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı, kaptan, gemi adamı kadrolarında çalışanlar başvuru yapabilir.

Tarımda Unvan Değişikliği Konuları

İlgili konularına ilişkin olarak yönetmelikte “Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Bakanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür” açıklaması yapılmıştır.

Sözlü sınav ise sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esasına göre yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 04:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ankara
Ankara - 2 yıl Önce

Konuyla ilgili tekrar haber yapmanız mümkünmü magduruyetimiz devam etmektedir