EYT Yasası Açıklandı: Kimler Yararlanabilecek?

Son zamanlarda gündemi meşgul eden EYT haberleri üzerine, EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkar? sorularına yanıt arayanlar detaylar haberimizde...

EYT Yasası Açıklandı: Kimler Yararlanabilecek?

Halkın en çok merak ettiği sorulardan birtanesi EYT görüşmeleri nasıl sonuçlandı? olmuştur.  EYT'den kimlerin yararlanacağıda merak konuları içerisinde aslında fakat emekli olabilmek için yaşı beklemek ortadan kaldırılacak gibi gözüküyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte ilk gündem konusu EYT yasası olacağına dair görüşmeler sürüyor.

EYT yasası ile ilgili gelişme son olarak birkaç gün önce yaşanmıştı. Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT yasası için göreve getirildiği duyurulmuştu. Maliyet hesaplamaları ile birlikte sürecin hızlanması beklenmektedir. Şuan ki sisteme göre primlerini dolduran adaylar, emeklilik yaşlarının gelmesini beklemek zorunda. EYT'nin sorun haline gelmesi 1999'da emeklilik yaşının yükselmesine neden olan 4447 sayılı kanun ile emeklilik hayalleri neredeyse suya düştü. 8 Eylül 1999 gününe kadar kadınlar 20, erkek ise 25 yıl sigorta sürelerini bunun yanı sıra 5000 günlük prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyordu.

EYT'de Yasasında Son Kararlar

MADDE 1- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanuna ve mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik için gereken prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullarını sağlayıp yaş koşuşunu sağlayamayanlardan, Kuruma yazılı olarak başvuranlara yaşlılık aylığı bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3 Farklı Yöntem Sunuldu

Açıklamalar birbirini izlerken, Ali Duman üç farklı yöntem sunulduğunu dile getirdi. Duman tekliflerinin gerçekleşmesi durumunda kimleri nasıl etkileyceğini açıkladı. Ali Duman sözlerine şöyle devam etti;

"Birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.
- İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.

'Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.

Üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise; 08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde üç ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4,447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl Çalışma Süresi açısından 08.09.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir.'

01 Ekim 2019 tarihinde TBMM yeni dönem yasama faaliyetine başlamış olacak. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını herkes, hepimiz merakla bekliyoruz. Yeni dönemde bilhassa Cumhurbaşkanlığı’mızın ve ilgili bakanlığın çalışmalarıyla daha farklı bir yasa teklifi oluşturulabilir. Gerek EYT gerekse diğer SGK konularıyla alakalı yeni yasa teklifleri gündeme gelebilir."

Bu açıklamalar üzerine tüm gözler 1 Ekim'de açılacak olan TMBB'ye çevrildi.

YORUM EKLE