Afet Bölgelerine ( Yangın-Sel ) AFAD Yardım Kampanyası Kararı Resmi Gazetede

Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yangın ve Sel felaketlerine ilişkin yardım kampanyası resmi gazete kararı ile başladı.

Afet Bölgelerine ( Yangın-Sel ) AFAD Yardım Kampanyası Kararı Resmi Gazetede

13 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Afet gölgelerini ilgilendiren ve vatandaşları sevindiren kararları yayımlandı. Yangın ve Sel felaketlerine ilişkin kararlar resmi gazetede. Bu yönde AFAD görevlendirilecek ve Yardım kampanyası yapılacak.

RESMİ GAZETE KARARI:

28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege Kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizde birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğinde karar verilmiştir.

12/08/2021 TARİHLİ VE 4372 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ EKi KARAR:

Yardım Kampanyası ve görevlendirme

MADDE 1 - (1 ) Ülkemizde yankın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak, üzere genel hayatı olumsuz etkileyen şartları iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

(2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından duyurulur

Yürürlük

MADDE 2 - ( 1 ) Bu karar Yarımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 3 - (1 ) Bu karar hükümleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı yürütür.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Öyle
Öyle - 1 yıl Önce

Bir zırnık vermem. Devlet versin