Gençlik ve Spor Bakanlığı ( GSB ) beklenen ilanı sonunda yayımladı. Daha önce de alım yapılacağını bildiren GSB Bakanı Mehmet Kasapoğlu az önce yaptığı açıklama sonrası ilan resmen yayımlandı. İşin Olsa ekibi olarak ilan kılavuzunu sizlerle paylaşıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 Yurt Yönetim Memuru alımı yapacağını bildirdi. Türkiye Geneli farklı şehirlerde olmak üzere 652 kişilik kadro ile Yurt Yönetim Memuru alımı yapılacak. Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.

652 Yurt Yönetim Personeli Alımı Yapılacak!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacaktır.

Yurt Yönetim Memuru Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan GSB Yurt Yönetim memuru alımı ilanına başvuru yapabilmeleri için belirtilen bazı genel ve özel niteliklere sahip olmaları gereklidir. Buna göre,

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Başvuru Tarihleri Açıklandı!

Adayların Merakla beklediği başvuru tarihleri açıklandı. Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular 31 Ocak 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Geldi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi gazetede yayımladığı memur alımı ilanına göre 652 Yurt Yönetim personeli alınacak. Kadın ve Erkek adaylar içerisinden alım yapılacak olup 10 grupta Kadın 334 ve Erkek 318 Yurt yönetim memuru alımı yapılacak.

İLANIN TAM METNİ