Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Vergi Dairesi Müdürğüne yapılacak atamalar Kurum içi gerçekleştirilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde birinci bölgede yer alan Eskişehir, İstanbul ve Konya illeri ile diğer hizmet bölgelerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına atama yapılmak üzere 50 Vergi Dairesi Müdürü kadrosuna atama yapılacak.

Başvuru Şartları Nedir?

Başvuru tarihi itibarıyla dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

Sınav tarihi itibarıyla devlet memuriyetinde en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

Sınav tarihi itibarıyla Müdür yardımcısı veya vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl fiilen çalışmış olmak.

Sınav Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular 25.07.2022 - 05.08.2022 tarihleri arasında “Sınav Başvuru Formu” (Ek:1) ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında veya defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.

Söz konusu Kurum içi atama sınavı yazılı bölümü ise 3 Eylül 2022 tarihi saat 10'da Ankara'da gerçekleştirilecektir.

İLANIN TAM METNİ