Çalışma Bakanlığından Şantiye Çalışanlarını İlgilendiren Koronavirüs Kılavuzu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şantiyelerde çalışanları ilgilendiren bir koronavirüs ile mücadele kapsamında kılavuz açıklandı. İşverenlerin ve çalışanları yakından ilgilendiren bu kılavuzun detayları haberde...

Çalışma Bakanlığından Şantiye Çalışanlarını İlgilendiren Koronavirüs Kılavuzu!

DÜNYA genelinde pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs ile mücadele ederken çalışma hayatını da devam ettirmek durumu nedeniyle bazı ek tedbirler almaya yol açmakta. Özellikle kalabalık bir çalışma ortamı bulunan yerlerden bir tanesi olan şantilerdeki alınması gereken tedbirlere ilişkin Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İş Sağlığı v e Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından 19 madde içerin bir kılavuz açıklandı.

19 MADDEDE ŞANTİYELERDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ;

Acil durum planlar ve risk değerlendirme raporları güncellenmesi istenildi. Bu planlarda Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere yer verilecek. Çalışanlar arasında koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak. Tedbirler planlanacak, Koronavirüs tedbirleri belirlenirken iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarından görüş alınacak. Sosyal mesafe kuralını uyulması için büyük çalışma guruplarının sayısı azaltılacak.

Çalışanların bir biri ile iletişim düzeyi asgari düzeye indirilecek. Çalışanların hayatını tehlikeye atılmamasına dair ek tedbirler alınacak. İşe sabah girişlerde ve öğle aralarında ateş ölçümleri yapılarak yüksek ateşi olanlar sağlık birimlerine yönlendirilecek. Hijyen kurallarına uyulması için takibi yapılacak ve şantiyelere giriş çıkış yasaklanacak. toplantılar uzaktan video konferanslarla sağalanacak. Çalışanların işe uygun ve kişisel koruyucu donanımlar kullanacak, koronavirüs belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna gönderilecek.

YORUM EKLE