Dışişleri Bakanlığı Resmi Gazetede 25 Aralık 2023 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 50 Aday Meslek Memuru alımı yapılacağını ilan etti. Söz konusu ilan için KPSS siz memur Alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

Başvurular Sona Eriyor!

Başvurularına ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olan adaylar için başvuurlarda sona geldik. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını en geç 26 Ocak 2024 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda başvurular sadece aşağıdaki bağlantı üzerinden gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ADRESİ: https://www.turkiye.gov.tr/disisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

50 Memur Alımı Yapılacak!

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı ilana göre yapılacak Giriş Sınavına göre 50 Aday meslek Memuru alımı yapılacak. Alımlar farklı dillerden gerçekleştirilecektir.

Alımlar " İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Boşnakça, Sırpça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca " dillerinde memur alınacak.

Bu kapsamda kontenjan dağılımı;

Aday Meslek Memuru Kimdir?

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek memuru alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda özel olarak ise Yaş, Yabancı Dil Sınavı şartı aranacaktır.

Yaş Şartı nedir?

01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar).

Eğitim Şartı Nedir?

Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.

KPSS Şartı Yok!

Aday Meslek Memuru alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacak. KPSS siz Memur alımı için sınavlar yapılacak ve değerlendirmeye göre atamalar yapılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı Şartı Var!

Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2021, 2022 veya 2023 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayılarına göre memur alınacak.

İLANIN TAM METNİ